skip to Main Content

De Belastingdienst heeft Stichting Borderline aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. De ANBI beschikking van de Belastingdienst is hier te bekijken.

Jaarplan & jaarverslagen

Back To Top