Stichting Borderline is een landelijk erkende patiëntenorganisatie die al meer dan twintig jaar de belangen behartigt van mensen met BPS.

Er zijn in Nederland naar schatting bijna 200 duizend mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). Dat zijn er mogelijk zelfs nog meer omdat niet iedereen een diagnose krijgt of alleen wordt behandeld voor symptomen als depressie of verslaving.

De beeldvorming over deze mensen is in onze maatschappij nog steeds erg negatief. Ze zouden manipulatief, onbetrouwbaar en onbehandelbaar zijn.  De Stichting Borderline vindt dat deze eenzijdige benadering geen recht doet aan de mensen die met symptomen van borderline kampen, en het stigma kan herstel flink in de weg staan.

Door het geven van informatie en voorlichting aan verschillende doelgroepen, zoals aan studenten op hogescholen en hulpverleningsinstanties, proberen wij een genuanceerder beeld te geven van deze problematiek. We hopen daarmee een bijdrage te leveren aan het veranderen van dit ten onrechte slechte imago zodat patiënten en hun naasten de hulp krijgen die ze nodig hebben en onbegrip verandert in begrip voor deze complexe persoonlijkheidsstoornis.

Stichting Borderline is een landelijk erkende patiëntenorganisatie die al meer dan twintig jaar de belangen behartigt van mensen met BPS. Je kunt bij onze ervaringsdeskundige vrijwilligers terecht voor lotgenotencontact en advies en we bieden ook schriftelijke en mondelinge informatie. Donateurs ontvangen regelmatig een nieuwsbrief met ervaringsverhalen en actuele informatie over borderline. Verder brengen we op social media lotgenoten samen. We organiseren daarnaast regionale en landelijke contactdagen, soms in samenwerking met GGz-organisaties.