skip to Main Content

Stichting Borderline is een landelijk erkende patiëntenorganisatie en in eerste instantie bedoeld om de belangen te behartigen van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis of mensen die zich hier in herkennen (hierna genoemd: Borderline).

Je kunt bij ons terecht voor Lotgenotencontact en advies maar ook voor schriftelijke en mondelinge informatie. Wij organiseren regionale en landelijke contactdagen, soms in samenwerking met GGz-organisaties.

Donateurs ontvangen viermaal per jaar een nieuwsbrief met actuele informatie over Borderline en ervaringsverhalen. Tevens worden er thema’s behandeld en is er de mogelijkheid om een oproepje te plaatsen om met lotgenoten uit jouw buurt in contact te komen.

Wij signaleren dat mensen met Borderline regelmatig negatief worden benaderd. Ze zouden manipulatief en on(be)handelbaar zijn, als mensen met Borderline wat meer structuur in hun leven zouden aanbrengen, dan zouden ze al een heel eind zijn. Wij vinden dit een negatieve en eenzijdige benadering. Door het geven van voorlichting aan verschillende doelgroepen proberen we dit beeld te veranderen.

De statuten van Stichting Borderline zijn hier te downloaden.

Back To Top