Skip to content

Stichting Borderline staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen Stichting Bordeline wordt gehanteerd. Dit document beschrijft de gedragscode van de Stichting Borderline.