skip to Main Content

Ons team bestaat voornamelijk uit vrijwilligers, zij verzorgen het lotgenotencontact, de voorlichtingen, de nieuwsbrief etc. Stichting Borderline is als vrijwilligersorganisatie regelmatig op zoek naar nieuwe goede vrijwilligers die zich voor onze Stichting en achterban willen inzetten. Onze vrijwilligers kunnen zowel mensen met borderline zijn, familielid, of al die anderen die ons werk een warm hart toedragen!

Het bestuur

De Stichting staat onder leiding van een bestuur (onbezoldigd). Dit bestaat uit:

  • Hans de Jong
    Waarnemend Voorzitter en Penningmeester, gespecialiseerd maatschappelijk werker
  • Ferry van Groeningen
    Algemeen bestuurslid, vader van dochter met Borderline
  • Eva van der Leeden
    Aspirant Bestuurslid, ervaringsdeskundige

Wil je contact opnemen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar bestuur@stichtingborderline.nl.

Back To Top