skip to Main Content

Wie wij zijn

Ons team bestaat voornamelijk uit vrijwilligers, zij verzorgen het lotgenotencontact, de voorlichtingen, de nieuwsbrief etc. Stichting Borderline is als vrijwilligersorganisatie regelmatig op zoek naar nieuwe goede vrijwilligers die zich voor onze Stichting en achterban willen inzetten. Onze vrijwilligers kunnen zowel mensen met borderline zijn, familielid, of al die anderen die ons werk een warm hart toedragen!

Landelijk coördinator

Karlijn Smits is de landelijk coördinator van Stichting Borderline. Zij geeft leiding aan de vrijwilligers en coördineert voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Wil je contact opnemen met de landelijk coördinator? Dat kan via karlijn.smits@stichtingborderline.nl of via telefoonnummer: 030-276 70 71 (op maandag, woensdag en vrijdag).

Het bestuur

De Stichting staat onder leiding van een bestuur (onbezoldigd). Dit bestaat uit:

– Ad Kaasenbrood
Voorzitter, psychiater/psychotherapeut IHT-team.

– Wil van der Sluis-Bont,
Secretaris, notaris en ervaringsdeskundige

– Hans de Jong
Penningmeester, gespecialiseerd maatschappelijk werker

Wil je contact opnemen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar bestuur@stichtingborderline.nl.

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit: 

– Roel Verheul
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Viersprong, een landelijk instituut voor persoonlijkheidsproblematiek

Back To Top