skip to Main Content

Ons team bestaat voornamelijk uit vrijwilligers, zij verzorgen het lotgenotencontact, de voorlichtingen, de nieuwsbrief etc. Stichting Borderline is als vrijwilligersorganisatie regelmatig op zoek naar nieuwe goede vrijwilligers die zich voor onze Stichting en achterban willen inzetten. Onze vrijwilligers kunnen zowel mensen met borderline zijn, familielid, of al die anderen die ons werk een warm hart toedragen!

Landelijk coördinator

Karlijn Smits is de landelijk coördinator van Stichting Borderline. Zij geeft leiding aan de vrijwilligers en coördineert voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Wil je contact opnemen met de landelijk coördinator? Dat kan via karlijn.smits@stichtingborderline.nl of via telefoonnummer: 030-276 70 71 (op maandag, woensdag en vrijdag).

Het bestuur

De Stichting staat onder leiding van een bestuur (onbezoldigd). Dit bestaat uit:

  • Hans de Jong
    Waarnemend Voorzitter en Penningmeester, gespecialiseerd maatschappelijk werker
  • Ferry van Groeningen
    Algemeen bestuurslid, vader van dochter met Borderline
  • Eva van der Leeden
    Aspirant Bestuurslid, ervaringsdeskundige

Wil je contact opnemen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar bestuur@stichtingborderline.nl.

Back To Top