Skip to content

Stichting Borderline wil opkomen voor de belangen van mensen met borderline. Na schatting zijn er in Nederland tussen de 150.000 tot 200.000 mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Stichting Borderline maakt deel uit van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz). Dit is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Onze landelijke lidorganisatiesregionale organisatiescliëntenraden en familieraden spelen een belangrijke rol. We streven ernaar de positie van iedereen die te maken heeft met psychische problemen structureel te verbeteren. We zijn gesprekspartner ván en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en branche-organisaties.