Steun, advies en begrip voor mensen met Borderline

Je vind hier lotgenotencontact en advies, maar ook voor meer informatie over Borderline en verschillende behandelingsmethoden.

Wat is Borderline?

Mensen met Borderline persoonlijkheidsstoornis hebben last van sterke wisselingen in hun stemming, gedachten en gedrag. Hierdoor lopen ze vaak vast in het dagelijks leven. Ze zeggen bijvoorbeeld plotseling hun baan op, slagen er maar niet in om een opleiding af te maken of om vriendschappen en relaties te behouden.

Behandeling

Mensen met BPS hebben vaak het gevoel dat hun symptomen een normaal leven in de weg staan. Een behandeling voor borderline-problematiek leidt echter vaak tot minder klachten en soms zelfs tot volledig herstel.

Bekijk het forum

Deel jouw vraag, ervaring met de deelnemers in de community of sluit aan bij thema’s.

Laatste nieuws

Naastbetrokkenen

Een luisterend oor kan vaak al helpen. Stichting Borderline heeft een telefonisch lotgenotencontact. Hier kunnen mensen met Borderline en naasten terecht voor het inwinnen van informatie, of voor het spuien van emoties.