Mensen met Borderline persoonlijkheidsstoornis (kortweg BPS of Borderline) hebben last van sterke wisselingen in hun stemming, gedachten en gedrag. Hierdoor lopen ze vaak vast in het dagelijks leven. Ze zeggen bijvoorbeeld plotseling hun baan op, slagen er maar niet in om een opleiding af te maken of om vriendschappen en relaties te behouden.

Begrip voor mensen met BPS

Iemand met BPS heeft moeite om zijn emoties te beheersen en heeft vaak het gevoel dat die hem overspoelen. Een kleine tegenslag kan al leiden tot een intense woedeaanval of depressie. Deze onvoorspelbare stemmingswisselingen duren vaak een paar uur en bijna nooit langer dan een paar dagen. Iemand met Borderline reageert vaak impulsief en dat kan leiden tot negatieve gevolgen zoals geldverspilling, alcohol- en drugsmisbruik, instabiele (seksuele) contacten of eetbuien. Ook kan het zijn dat iemand met BPS zichzelf snijdt of op een andere manier beschadigt. Het is goed om te weten dat er grote verschillen zijn tussen mensen met BPS m.b.t. de symptomen en de manier waarop hiermee omgegaan kan worden. “De Borderliner’ bestaat gelukkig niet.

Gevoelens

Mensen met Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) ervaren vaak intense emoties en hebben moeite met het reguleren ervan. Deze emoties kunnen snel wisselen en leiden tot impulsief gedrag, wat het dagelijks functioneren kan bemoeilijken. Ze kunnen zich voortdurend bezorgd voelen over het idee om in de steek gelaten te worden en hebben een diepgewortelde angst voor afwijzing. Deze constante vrees voor verlating kan hun relaties onder druk zetten en hen zich vaak eenzaam doen voelen, zelfs in het midden van sociale interacties.

Een van de meest uitdagende aspecten van BPS is de onstabiele identiteit die mensen ermee kunnen ervaren. Ze kunnen zichzelf zien als onvolledig of onvast, en hebben soms moeite om een coherent beeld van zichzelf te vormen. Dit kan leiden tot innerlijke verwarring en twijfel over hun eigenwaarde en plaats in de wereld. Soms kunnen ze zelfs hun eigen gevoelens niet goed plaatsen of begrijpen, waardoor ze zich vervreemd voelen van zichzelf en anderen.

BPS heeft niet alleen een impact op het individu zelf, maar ook op hun relaties en sociale omgeving. Het kan leiden tot een patroon van instabiliteit en conflicten in relaties, waarbij geliefden zich vaak machteloos voelen in het omgaan met de intense emoties en impulsiviteit van de persoon met BPS. Deze dynamiek kan leiden tot gevoelens van frustratie, verwarring en zelfs verdriet bij beide partijen, waardoor het belangrijk is om begrip en ondersteuning te bieden aan zowel de persoon met BPS als hun dierbaren.

Het omgaan met BPS vereist een holistische benadering, waarbij therapie, medicatie en ondersteunende omgevingen allemaal kunnen bijdragen aan het verbeteren van het welzijn van de persoon met deze stoornis. Het is belangrijk om een empathische en niet-oordelende houding aan te nemen, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan het ontwikkelen van effectieve copingstrategieën en het bevorderen van gezonde relaties. Met de juiste steun en behandeling kunnen mensen met BPS een betekenisvol leven leiden en hun emotionele welzijn verbeteren, terwijl ze een waardevolle bijdrage leveren aan de gemeenschap om hen heen.

Omgang

Het omgaan met BPS vereist een holistische benadering, waarbij therapie, medicatie en ondersteunende omgevingen allemaal kunnen bijdragen aan het verbeteren van het welzijn van de persoon met deze stoornis. Het is belangrijk om een empathische en niet-oordelende houding aan te nemen, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan het ontwikkelen van effectieve copingstrategieën en het bevorderen van gezonde relaties. Met de juiste steun en behandeling kunnen mensen met BPS een betekenisvol leven leiden en hun emotionele welzijn verbeteren, terwijl ze een waardevolle bijdrage leveren aan de gemeenschap om hen heen.