Skip to content

Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur.
*met uitzondering van  feestdagen, trainingen & overmacht.

Soms is het erg druk aan de telefoon. We maken dan ook gebruik van een keuzemenu.

Telefoon: 088-5054348

Algemeen: stichting@stichtingborderline.nl

Bestuur: bestuur@stichtingborderline.nl

Voorlichting aanvragen: educatie@stichtingborderline.nl

Donateurschap: donateur@stichtingborderline.nl

Contact naasten: lotgenotencontact@stichtingborderline.nl

Ook adviseren wij om onze website, facebook en Instagram in de gaten te houden.