Ga naar hoofdinhoud

Jaarverslag stichting bordeline 2022

Jaarverslag stichting borderline 2022

Na een zwaar en onrustig 2021 waar Stichting Borderline er financieel niet zo rooskleurig
voorstond, kunnen wij melden dat in het jaar 2022 de zon weer is gaan schijnen. De
financiële problemen rond een langdurig zieke coördinator werden deels weggenomen
bij onze Stichting en de nieuwe landelijk coördinator kon aan de slag. Als snel wisten wij
het vrijwilligersbestand weer uit te breiden en onze activiteiten structureler vorm te
geven. Het bestuur werd uitgebreid met een secretaris, en eind 2022 ook nog met een
kandidaat bestuurslid. Corona belemmerde wel het organiseren van een fysieke
bijeenkomst.
In 2022 is wel weer een webinar georganiseerd en opgenomen. De diepte interviews en
tafelgesprekken zijn op onze website geplaatst.
We hebben meer kunnen inzetten op lotgenotencontact, voorlichting en aandacht voor
Borderline Persoonlijkheidsstoornis via onze socials.
Aandacht voor BPS is altijd belangrijk, en die aandacht kregen wij in 2022 wel in een heel bijzondere vorm! Yoram liep de marathon van Amsterdam, met als doel
geld op te halen voor onze Stichting! Dit ter
nagedachtenis aan zijn overleden zus Andrea, die te
kampen had met Borderline.
Door vrijwilligers is gebruik gemaakt van de ruimte van het GGZ steunpunt in Utrecht,
hier kon worden samengewerkt en hebben zelfs een aantal vrijwilligers weer de stap
kunnen maken naar betaald werk.
Aan het eind van 2022 werd een gezellige eindejaars-pizza-bijeenkomst georganiseerd
waar we als bestuur, samen met de vrijwilligers een mooi verlanglijstje hebben
opgesteld voor de toekomst.
Samen bouwen aan een stabiele Stichting, het tegengaan van stigmatisering, en het
ondersteunen van iedereen die met Borderline te maken heeft gaf ons allemaal weer
energie voor 2023!
Het bestuur van Stichting Borderline wil graag alle vrijwilligers bedanken voor alle inzet,
tijd, energie én de lach en de traan die zij hebben gestoken in al het vrijwilligerswerk.
Tevens een dankwoord aan alle medewerkers van MEO, die ons als Stichting
ondersteunen in al ons werk!
Wij wensen u leesplezier
Bestuur Stichting Borderline, juni 2023

Lees hier het volledige jaarverslag van 2022