Skip to content

Behandeling van persoonlijkheidsstoornissen met EMDR-therapie

Onderzoek suggereert dat het meemaken van “beschadigende gebeurtenissen in de jeugd” mensen kwetsbaar maakt voor het ontwikkelen van disfunctionele persoonlijkheidspatronen en persoonlijkheidspathologie. In de afgelopen jaren is in Nederland kennis en ervaring
opgedaan met het behandelen van deze problematiek middels EMDR-therapie. Een en ander heeft er toe geleid dat wij een theoretisch kader voor deze behandelaanpak kunnen presenteren inclusief een toelichting op onze in de praktijk effectief gebleken werkwijze.

Theorie, onderzoek en werkwijze
Een persoonlijkheidsstoornis is een hardnekkige psychische aandoening met een uitgesproken patroon van problemen in de impulsbeheersing, emotieregulatie, cognitieve functies, zelfbeeld/identiteit en interpersoonlijke relaties. De persoonlijke geschiedenis van mensen met deze aandoening wordt vaak gekenmerkt door traumatische of anderszins stressvolle levenservaringen.
In deze bijdrage schetsen we een theoretisch en conceptueel kader waarbij de termen latent vulnerability, adverse childhood experiences (ACE’s) en Francine Shapiro’s Adaptive information processing (AIP)-model een centrale rol vervullen. Verder bespreken we achtereenvolgens het onderliggend wetenschappelijk onderzoek, een bruikbaar gebleken casusconceptualisatie die het behandelplan vormgeeft, een stapsgewijze werkwijze voor de klinische praktijk en een casusbeschrijving. We sluiten af met enkele conclusies.

Klik hier om het artikel verder te lezen….