Dinsdag 7 december 2021 werden tijdens een Zoombijeenkomst de winnaars bekend gemaakt van de Herstelspecial 2021. Veel zelfregie- en herstelinitiatieven kunnen een financiële bijdrage goed gebruiken. Veelal zijn zij aangewezen op tijdelijke en/of beperkte bekostiging. VGZ en MIND gaven dit jaar extra aandacht aan initiatieven die zich nadrukkelijk ook op jongeren richten.

Een deskundige jury selecteerde uit 31 kanshebbers de volgende winnaars:

  • CuckooBlues € 9.210 – Jongeren worden in Zeeland ondersteund bij het inzetten van eigen ervaringen met jeugdzorg op scholen en bij jeugdzorgprofessionals.
  • Wijkschool Arnhem-Zuid, Vitale Verbindingen € 11.870 – Laagdrempelige inloop mogelijk gemaakt door ervaringsdeskundigen.
  • Stichting JIJ voor Jeugd € 16.000 – Laagdrempelige ervaringsdeskundige ondersteuning aan mensen met een eetprobleem en hun naasten.
  • RH&Young  € 14.000 – Nieuw initiatief in Rivierenland gericht op peer to peer-contacten, ervaringsdeskundige inzet op scholen en voor professionals.
  • Safety4YOU-kaart Rijnmond € 7.920 – Een instrument ontwikkelt door en voor jongeren om ook in (dreigende) noodsituaties de regie over het eigen leven te behouden.
  • Herstel-Lab € 11.000 – Het programma richt zich op persoonlijk en maatschappelijk herstel en op maatschappelijke innovatie. De systemen waarin we ons bevinden, bijvoorbeeld de sociale dienstverlening, maken passief.

Vanzelfsprekend was de ontladende blijdschap groot bij de winnaars van de Herstelspecial 2021. Vanwege technische problemen moest de toekenning van de Publieksprijs van € 5.000 helaas uitgesteld worden.

Jaarlijks reiken VGZ en MIND de Herstelspecial uit aan inspirerende zelfregie- en herstelinitiatieven. Dit jaar dingen maar liefst 31 initiatieven mee. Een deskundige jury voerde de selectie van de winnaars uit. Voor hen is een prijzengeld van 70.000 euro beschikbaar.

Samenstelling jury Herstelspecial 2021 

• Arne Popma – onafhankelijk deskundige op het gebied van de Kinder- en Jeugdpsychiatrie

• Tom van Mierlo – bestuurder Reinier van Arkel – namens de zorgaanbieders

• Marga Vink – beleidsadviseur Maatschappelijk Ontwikkeling Gemeente Utrecht – namens de gemeenten

• Marloes van Dongen – manager zorginkoop VGZ – namens VGZ

• Marjan ter Avest – directeur/bestuurder – namens MIND Platform

Overzicht en achtergrondinfo van de kanshebbers.