De Belastingdienst heeft Stichting Borderline aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. De ANBI beschikking van de Belastingdienst is hier te bekijken. Hier vind je het standaardformulier fondswervende instellingen. 

Jaarplan & jaarverslagen