Borderline:

 • Borderline Startpagina
  Dé startpagina naar allerhande websites omtrent de borderline persoonlijkheidsstoornis alsmede aanverwante onderwerpen.
 • Borderlight
  Karlijn Smits vlogt over hoe zij omgaat met haar borderline, geschikt voor zowel lotgenoten als omstanders.

Voor naasten:

 • Labyrint In Perspectief
  Stichting Labyrint-In Perspectief is een landelijke stichting met als doel het bieden van ondersteuning aan familie en naasten van mensen die kampen met psychische en/of psychiatrische problematiek. Dit doen ze hoofdzakelijk door middel van lotgenotencontact. Tevens verzorgen ze voorlichtingen en zetten ze zich in als belangenbehartigers. Naast de telefonische hulplijn biedt Labyrint-In Perspectief ook een e-mailservice.
 • Naasten in kracht
  Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via deze website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun.
 • Familie van
  Familie van is een initiatief van Indigo en biedt hulp aan familie, vrienden en kennissen van mensen met psychische problemen. Er is onder andere een overzicht van cursussen en activiteiten voor naasten, alsmede algemene informatie per ziektebeeld en een overzicht van familieorganisaties.
 • Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen
  De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) biedt informatie, advies en ondersteuning aan familie en naasten van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Help, mijn dierbare is verslaafd
  Een initiatief van Stichting Naast. Stichting Naast biedt informatie en ondersteuning aan naasten van verslaafden. Op de website vind je onder andere nieuws, ervaringsverhalen en informatie over verschillende verslavingen.

Ggz instellingen:

 • Psyq
  PsyQ is een landelijk opererend netwerk en samenwerkingsverband van de ggz- instellingen Lentis, MET ggz, Mondriaan en Parnassia Groep. Ze bieden een breed scala aan specialistische behandelingen. Ze bieden onder andere de bewezen effectief bevonden  therapieën DGT en MBT. PsyQ heeft locaties in het hele land.
 • Scelta
  Expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek. Scelta is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van verschillende persoonlijkheidsstoornissen. Scelta heeft locaties in Apeldoorn en Nijmegen.
 • Trubendorffer
  Trubendorffer biedt een unieke verslavingsbehandeling waarbij je niet wordt opgenomen, anders dan een verslavingskliniek. Met veel toewijding richt Trubendorffer zich met de cliënt op één doel: herstellen van je verslaving. Enkele van de verslavingen die zij behandelen zijn alcoholverslavingmedicijnverslaving en gameverslaving.
 • De Viersprong
  De Viersprong is een ggz organisatie die in een groot deel van Nederland actief en sterk groeiend is. Ze bieden aan zowel volwassenen als jongeren effectieve behandelingen op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen .
 • De Boerhaven
  De Boerhaven is er voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. De Boerhaven is gevestigd in Hengelo en biedt klinische psychotherapie en ambulante groepsbehandelingen.
  De Boerhaven is onderdeel van Mediant GGZ.
 • GGZ Breburg
  GGz Breburg biedt specialistische behandeling en ondersteuning aan mensen met complexe psychiatrische problemen die hen belemmeren in het dagelijks leven. De behandeling is intensief en altijd gericht op hoop en herstel. Ze beperken zich niet tot het geven van medicijnen of therapie, maar werken ook aan het hervinden van zin en plezier in het leven. Ze zetten zich met hoofd, hart en handen voor je in.
 • Altrecht
  Altrecht staat voor een samenleving waarin iedereen op zijn eigen unieke manier meedoet en meetelt. Ze zijn er voor mensen met een ernstige, complexe psychiatrische aandoening. Jong en oud, in alle fasen van het leven. Want iedereen heeft recht op een betekenisvol leven.
 • NPI
  Het NPI is een gespecialiseerd centrum in Amsterdam en Amersfoort voor behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblemen.
 • Mondriaan
  Het Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen is het superspecialisme binnen Mondriaan Ouderen. Ze zijn expert op het gebied van de diagnostiek, behandeling, gedragsadvisering en wetenschappelijk onderzoek bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen.

Hulplijnen:

 • Stichting 113 (0800-0113)
  Stichting 113 Zelfmoordpreventie is dé nationale organisatie voor preventie van suïcide. Je kunt hier 24/7 anoniem terecht via een chat en per telefoon. Ook wanneer je je zorgen maakt om een naaste kun je hier terecht. De website biedt tevens de mogelijkheid tot het (anoniem!) volgen van een kort therapie-traject en een zelfhulpcursus.
 • De Luisterlijn (088 0767 000)
  De Luisterlijn (voorheen Sensoor) biedt, naast de telefonische hulplijn, via de website ook de mogelijkheid tot chatten en mailen. Voor een ieder die een (digitaal) luisterend oor zoekt!
 • Stichting Zelfbeschadiging (030-2311473)
  Stichting Zelfbeschadiging is een stichting die zich richt op het bevorderen en ondersteunen van de eigen regie en eigen kracht van mensen die zichzelf beschadigen en hun naasten. Op de website vind je onder andere nieuws, ervaringsverhalen en informatie over lopende projecten. Naast de telefonische hulplijn kun je je online aanmelden voor een mailmaatje.
 • Kompassie (070 – 427 32 40)
  Stichting Kompassie is een onafhankelijk informatie- en steunpunt voor mentale gezondheid. Bij Kompassie werken ervaringsdeskundige vrijwilligers die klaarstaan voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid én direct betrokkenen. Kompassie heeft informatie, kennis en ervaring in huis die u kunnen ondersteunen bij het maken van keuzes of het aanpakken van situaties die lastig voor u zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van behandeling, de WMO, sociale contacten, wonen, leren, financiën, werken en nazorg. Ook zet Kompassie zich in voor de collectieve belangenbehartiging van de GGz-doelgroep in Den Haag.
 • Mind Korrelatie (0900-1450)
  Naast de bekende telefonische hulplijn kun je via de website van Mind Korrelatie ook gebruik maken van een chat- en e-mailservice.

Kenniscentra:

 • Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen
  Het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen stimuleert het doen van onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen om zo uiteindelijk de zorg voor cliënten te verbeteren. Zorg staat hier voor het hele traject van preventie, diagnostiek, behandeling, nazorg en maatschappelijke re-integratie en acceptatie van cliënten met een persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast brengen ze kennis en expertise uit verschillende organisaties samen en verspreiden dit. In hun projecten gaan ze altijd uit van een relatie tussen theorie, praktijk, onderzoek, onderwijs en ervaringsdeskundigheid.
 • Trimbos
  Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis. Ze levert maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit kennis over geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs teneinde de kwaliteit van leven te bevorderen. Het instituut richt zich op vijf kernthema’s: alcohol, drugs, tabak, meest voorkomende psychische stoornissen en ernstige psychiatrische problemen.
 • MIND
  MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen ze op verschillende manieren en samen met cliënten- en familieorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en donateurs. Op de website vind je onder andere nieuws, ervaringsverhalen, uitleg over psychische problematiek en therapieën, alsmede informatie over lopende projecten.
 • Mind Psychipedia
  Een verzameling van de meest voorkomende psychische klachten, kort en helder uitgelegd.
 • Mind ATLAS
  Op de MIND Atlas vind je zo’n 450 cliënten- en familieorganisaties vanuit het hele land. Ben je op zoek naar een organisatie bij jou in de buurt, voor bijvoorbeeld (lotgenoten)contact, trainingen of advies? Zoek dan op locatie of soort organisatie en vind de organisatie die bij jou past.

Medicatie:

 • Apotheek
  Apotheek.nl is een initiatief van de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers. Het is een website met onafhankelijke, betrouwbare informatie over onder andere medicijnen.
 • Antidepressiva
  Een onafhankelijke website met duidelijke informatie over de zin en onzin van antidepressiva. De website is onafhankelijk en heeft dus geen banden met de farmaceutische industrie.

Overig:

 • Mind Platform
  MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is hét platform van cliënten- en familieorganisaties (waaronder Stichting Borderline) in de geestelijke gezondheidszorg. De landelijke lidorganisaties, regionale organisaties, cliëntenraden en familieraden spelen een belangrijke rol. Gezamenlijk vertegenwoordigen ze meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de ggz. Namens hen fungeert het platform als gesprekspartner van – en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders, zorgverzekeraars en brancheorganisaties. Op de website vind je onder andere nieuws en informatie over lopende projecten.
 • Samen Sterk Zonder Stigma
  Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Samen met haar ambassadeurs, supporters en alle betrokkenen werken ze aan bewustwording van stigma en de impact ervan. Op de website tref je onder andere ervaringsverhalen en tips & tools aangaande zowel zelfstigma alsmede stigma op het werk, op school en in de media.
 • Psychiatrienet
  Psychiatrienet is een onafhankelijke selectie van de belangrijkste sites door psychiaters.
 • SlachtofferWijzer
  SlachtofferWijzer.nl biedt algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties. Bij deze organisaties kun je terecht voor praktische, emotionele, juridische en/of financiële hulp. De SlachtofferWijzer is ontwikkeld door Fonds Slachtofferhulp.
 • Opvangatlas
  De Opvangatlas biedt een overzicht van organisaties die hulp bieden aan kwetsbare mensen in de breedste zin van het woord, bijvoorbeeld in geval van dreigende dakloosheid of huiselijk geweld.
 • Ggz Routeplanner
  Informatie over de GGz in de breedste zin van het woord, samengesteld door een ervaringsdeskundige binnen de psychiatrie.

Social media Stichting Borderline: