Skip to content

De penningmeester is, als lid van het bestuur, samen met de andere bestuurders verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de Stichting.Daarnaast is een penningmeester de persoon binnen de Stichting die zich bezighoudt met de financiën. Alles wat met geld te maken heeft, gaat langs de penningmeester.

De Penningmeester is verantwoordelijke voor het voeren van een deugdelijke administratie van inkomsten en uitgaven (een taak die wettelijk gezien op het gehele bestuur rust, maar vaak aan de penningmeester wordt toebedeeld)

Taken van de penningmeester

De taken die over het algemeen door de penningmeester worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld:

 • Het beheer van de geldmiddelen i.s.m. administratiekantoor MEO;
 • Verzorgen van de administratie van de inkomsten en uitgaven i.s.m. MEO;
 • Betalen declaraties vrijwilligers/bestuur;
 • Doen van betalingen namens de stichting;
 • Het maken van offertes m.b.t. aangevraagde voorlichtingen;
 • Het maken van facturen;
 • Aanmanen bij het uitblijven van betalingen;
 • Verzorgt en onderhoud de contacten met administratiekantoor (MEO) t.a.v. de begroting en de salarisadministratie;
 • Het aanvragen van de jaarlijkse subsidie bij ministerie VWS i.s.m. MEO;
 • Het verantwoorden van de subsidie aan VWS van het afgelopen jaar i.s.m. MEO;
 • Jaarlijks opstellen van een begroting i.s.m. MEO;
 • Jaarlijks opmaken van de jaarrekening i.s.m. MEO (goedkeuring door bestuur nodig);
 • In de bestuursvergaderingen als vast punt op de agenda melding maken van de huidige financiële situatie;
 • Het laten publiceren van de goedgekeurde jaarrekening op de website.

Meer weten of reageren?
Schroom niet en neem contact met ons op. Stuur je vragen of sollicitatie naar vrijwilligercoordinator@stichtingborderline.nl.