Ons team

Ons team bestaat voornamelijk uit vrijwilligers, zij verzorgen het lotgenotencontact, de voorlichtingen, de nieuwsbrief etc. Stichting Borderline is als vrijwilligersorganisatie regelmatig op zoek naar nieuwe goede vrijwilligers die zich voor onze Stichting en achterban willen inzetten. Onze vrijwilligers kunnen zowel mensen met borderline zijn, familielid, of al die anderen die ons werk een warm hart toedragen!

Landelijk coördinator

Karlijn Smits is de landelijk coördinator van Stichting Borderline. Zij geeft leiding aan de vrijwilligers en coördineert voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Wil je contact opnemen met de landelijk coördinator? Dat kan via karlijn.smits@stichtingborderline.nl of via telefoonnummer: 030-276 70 71 (op maandag, woensdag en vrijdag).

Het bestuur

De Stichting staat onder leiding van een bestuur. Dit bestaat uit:

– Hans de Jong
Waarnemend voorzitter/penningmeester, maatschappelijk werker en beleidsadviseur bij Scelta in Den Haag 

– Petra Janssen
Algemeen bestuurslid, portefeuille webmaster, lotgenoot

– Ingrid Wessels
Algemeen bestuurslid, portefeuille voorlichting, lotgenoot

Wil je contact opnemen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar bestuur@stichtingborderline.nl.

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit:

– Dr. A. Kaasenbrood
Psychiater/psychotherapeut. IHT-team Pro persona Arnhem, directeur Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.

– Roel Verheul
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Viersprong, een landelijk instituut voor persoonlijkheidsproblematiek