Ga naar hoofdinhoud

Krijg jij herstelondersteunende zorg in jouw instelling?

‘Herstel’ betekent niet hetzelfde voor iedereen met psychische klachten. Met deze checklist zet je op een rij wat jij vindt van de zorg die jouw ggz-instelling of instelling voor verslavingszorg biedt. Je kunt aangeven of de zorg die je krijgt jouw herstel ondersteunt. Bij herstelondersteunende zorg kun je denken aan houding, bejegening en aan kennis en vaardigheden van medewerkers in de instelling: hoe zij jou helpen bij beslissingen, relaties, empowerment en zelfvertrouwen. En ook of de instelling bijvoorbeeld gebruik maakt van ervaringskennis, ervaringsdeskundigen of lotgenoten.

Doel van de checklist

Met de checklist brengt MIND voor de cliëntenraden in kaart wat cliënten ervaren als herstelondersteunende zorg. Je cliëntenraad heeft hiermee een eigen hulpmiddel om praktijkervaringen te verzamelen en te bespreken met de directie van de instelling. Aan de hand van de uitkomsten kan je cliëntenraad ook adviezen geven over herstelondersteunende zorg.
Je kunt de checklist vaker invullen, bijvoorbeeld na een half jaar nog een keer. Dan kunnen jij en je cliëntenraad zien of er verschillen zijn.

Vragenlijst