skip to Main Content

Workshops landelijke publieksdag 2019

1 ∙ INFORMATIE OVER DE BEHANDELMETHODE MENTALIZATION-BASED TREATMENT (MBT) DOOR PROFESSIONALS VAN DE VIERSPRONG – SPECIALIST IN PERSOONLIJKHEID, GEDRAG EN GEZIN

Een workshop voor alle geïnteresseerden. Bij de MBT wordt uitgegaan van het principe dat een borderline persoonlijkheidsstoornis een stoornis is in de hechting en in het mentaliseringsvermogen. Mentaliseren houdt in dat mensen het doen en laten van zichzelf en anderen waarnemen en begrijpen in termen van gevoelens, gedachten, bedoelingen, verlangens. Patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben vaak problemen op dit gebied.

2 ∙ EQFIT DOOR MAGGIE WALLET

Bij deze workshop worden o.a. bokshandschoenen en stootkussens gebruikt. EQfit werkt met het brein en combineert mentale coaching met fysieke oefeningen. Wij zullen uitleg geven over lichaamstaal en laten zien dat beweging het lichaam automatisch laat ‘spreken’. Tijdens de oefeningen ziet u hoe mensen omgaan met situaties die goed gaan, situaties die niet gaan zoals zij willen en de irritaties die dit met zich meebrengt. Deze workshop is een kennismaking met de EQfit-methode.

3 ∙ VRAAG MAAR RAAK (ALLÉÉN VOOR FAMILIE EN NAASTBETROKKENEN) DOOR PETER VAN VOORTHUIZEN EN DORIEN HAVERKAMP, PROFESSIONALS UIT DE GGZ

Informatie over ondersteuningsmogelijkheden, met elkaar in gesprek gaan over vragen die bij familie leven en het uitwisselen van ervaringen. Peter van Voorthuizen en Dorien Haverkamp zijn sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen (SPV).

4 ∙ VRAAG MAAR RAAK (VOOR IEDEREEN) DOOR AD KAASENBROOD, PSYCHIATER & PSYCHOTHERAPEUT

Stel al je vragen omtrent de borderline persoonlijkheidsstoornis aan psychiater Ad Kaasenbrood.

5 ∙ VRAAG MAAR RAAK (VOOR IEDEREEN) DOOR EEN ERVARINGSDESKUNDIGE VRIJWILLIGER VAN STICHTING BORDERLINE

Stel al je vragen omtrent de borderline persoonlijkheidsstoornis aan één van onze vrijwilligers! Als lotgenoot zijnde kan zij antwoorden vanuit haar persoonlijke ervaring met het leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

6 ∙ WAAR MOET JE ALS HULPVERLENER OP LETTEN IN DE BEGELEIDING VAN MENSEN MET BORDERLINE? DOOR HANS DE JONG, GESPECIALISEERD MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ SCELTA DEN HAAG

Een workshop voor hulpverleners, schooldecanen en anderen die professioneel te maken hebben met het begeleiden van mensen met borderlineproblematiek.

7 ∙ ‘’OPLOPENDE EMOTIES EN STEMMINGSWISSELINGEN’’ DOOR KATE & JULIE, ERVARINGSDESKUNDIGE VRIJWILLIGERS VAN STICHTING BORDERLINE

Wat gebeurt er precies als emoties bij jouw naaste met de borderline persoonlijkheidsstoornis snel oplopen, en dit zich uit in een woedeaanval, huilbui of het uit contact treden? Hoe werkt dit, en hoe kan je ermee omgaan? Tips & tricks!

Back To Top