skip to Main Content

Literatuur en links

Ervaringsverhalen:

 • dsmmini borderline
  In dit e-book komen mensen met borderline, naasten en hulpverleners aan het woord. Hoe zien zij borderline persoonlijkheidsstoornis? Hoe voelt het om borderline te hebben? Wat kun je doen om iemand met borderline te steunen? Hoe kijken behandelaars naar borderline?
  Je leest de antwoorden in verhalen, interviews, artikelen, quotes en Q&A’s. Geschreven door mensen die zelf borderline hebben. Bedoeld voor iedereen die te maken heeft met borderline en op zoek is naar herkenning, nieuwe inzichten of een hart onder de riem.
  Geschreven door Rivka Ruiter.

Zelfhulp voor naasten:

 • Omgaan Met Borderline: Een praktische gids voor naastbetrokkenen
  Het is vaak lastig om te gaan met iemand die borderline heeft. Niet alleen de partner en gezinsleden, maar ook vrienden en collega’s zijn genoodzaakt te reageren op de vaak complexe problematiek. Dit boek gaat in op de symptomen en wat voor behandelingen er mogelijk zijn, maar ook ligt de nadruk op hoe een betrokkene met deze problematiek om kan gaan. De lezer wordt in korte en helder geschreven hoofdstukken meegenomen van de theorie naar de praktijk. Daarnaast zijn er een lijst met nuttige adressen en uitleg over de belangenverenigingen opgenomen. Geschreven door Erwin van Meekeren.
 • De Borderlinegids
  De borderline-persoonlijkheidsstoornis heeft niet alleen een verwoestend effect op de betrokkene zelf, maar ook op zijn of haar omgeving. Vaak voelen partners, vrienden en familieleden zich wanhopig en onbegrepen. Toch zijn er veel mogelijkheden om de omgang met een dierbare met deze stoornis draaglijker te maken. In het eerste deel van De borderline-gids geeft Randi Kreger heldere, actuele informatie over de stoornis: kenmerken, oorzaken, achtergronden en behandelopties. Het tweede deel bevat een praktisch vijfstappenprogramma om de relatie met de betrokkene te verbeteren.
 • Borderline de baas
  Het boek richt zich op naastbetrokkenen van mensen met borderline, maar is zeker ook informatief voor hulpverleners. En daarmee ook een aanrader voor studenten die zich aan het voorbereiden zijn op hun toekomstige beroep als hulpverlener. Geschreven door Koos Krook.

Autobiografien:

 • De Kleuren Van Zijn
  Anne groeit op in een gezin met vader, moeder en broertje Tim. Onbewust van de impact die het gecompliceerde huwelijk van haar ouders op haar heeft, worstelt zij heimelijk met de wereld om zich heen. Op jonge leeftijd verlaat Anne haar ouderlijk huis en zwerft zij met rugzak en gitaar door Europa. Tijdens deze reis vindt de overgang naar volwassenheid plaats. Een volwassenheid die echter niet kan rijpen voordat zij zich bewust wordt van de demonen uit haar verleden. Terug in Nederland loopt de innerlijke spanning zo hoog op dat zij telkens ongewild haar relaties vernietigt, en ook bijna zichzelf. De manier waarop zij zich van zichzelf wil ontdoen is echter niet de weg die gevolgd mag worden.

Voor professionals:

 • Samenhangend Behandeling van Borderlinepatienten: Soleren in een bigband
  Dit boek is voor hulpverleners, (beginnende) psychiaters, maar ook voor managers om ‘anders’ te kijken naar de behandeling van mensen met de diagnose BPS.

Links

Borderline:

 • www.borderlight.nl
  Informatieve vlogs over (leven met) de borderline persoonlijkheidsstoornis in de breedste zin van het woord. Via de website klik je eenvoudig door naar het YouTube-kanaal.
 • www.borderline.startpagina.nl
  Dé startpagina naar allerhande websites omtrent de borderline persoonlijkheidsstoornis alsmede aanverwante onderwerpen.

Voor naasten:

 • www.labyrint-in-perspectief.nl
  Stichting Labyrint-In Perspectief is een landelijke stichting met als doel het bieden van ondersteuning aan familie en naasten van mensen die kampen met psychische en/of psychiatrische problematiek. Dit doen ze hoofdzakelijk door middel van lotgenotencontact. Tevens verzorgen ze voorlichtingen en zetten ze zich in als belangenbehartigers. Naast de telefonische hulplijn biedt Labyrint-In Perspectief ook een e-mailservice.
 • www.naasteninkracht.nl
  Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via deze website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun.
 • www.familievan.nl
  familievan.nl biedt hulp aan familie, vrienden en kennissen van mensen met psychische problemen. Er is onder andere een overzicht van cursussen en activiteiten voor naasten, alsmede algemene informatie per ziektebeeld en een overzicht van familieorganisaties.
 • https://www.lsfvp.nl/
  De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) biedt informatie, advies en ondersteuning aan familie en naasten van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg.
 • https://helpmijndierbareisverslaafd.nl
  Een initiatief van Stichting Naast. Stichting Naast biedt informatie en ondersteuning aan naasten van verslaafden. Op de website vind je onder andere nieuws, ervaringsverhalen en informatie over verschillende verslavingen.

Ggz instellingen:

 • www.psyq.nl
  PsyQ is een landelijk opererend netwerk en samenwerkingsverband van de ggz- instellingen Lentis, MET ggz, Mondriaan en Parnassia Groep. Ze bieden een breed scala aan specialistische behandelingen. Ze bieden onder andere de bewezen effectief bevonden  therapieën DGT en MBT. PsyQ heeft locaties in het hele land.
 • www.scelta.net
  Expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek. Scelta is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van verschillende persoonlijkheidsstoornissen. Scelta heeft locaties in Den Haag, Apeldoorn en Nijmegen.
 • www.trubendorffer.nl
  Trubendorffer biedt een unieke verslavingsbehandeling waarbij je niet wordt opgenomen, anders dan een verslavingskliniek. Met veel toewijding richt Trubendorffer zich met de cliënt op één doel: herstellen van je verslaving. Enkele van de verslavingen die zij behandelen zijn alcoholverslavingmedicijnverslaving en gameverslaving.

Hulplijnen:

 • https://www.113.nl/
  Stichting 113 Zelfmoordpreventie is dé nationale organisatie voor preventie van suïcide. Je kunt hier 24/7 anoniem terecht via een chat en per telefoon. Ook wanneer je je zorgen maakt om een naaste kun je hier terecht. De website biedt tevens de mogelijkheid tot het (anoniem!) volgen van een kort therapie-traject en een zelfhulpcursus.
 • www.deluisterlijn.nl
  De Luisterlijn (voorheen Sensoor) biedt, naast de telefonische hulplijn, via de website ook de mogelijkheid tot chatten en mailen. Voor een ieder die een (digitaal) luisterend oor zoekt!
 • www.zelfbeschadiging.nl
  Stichting Zelfbeschadiging is een stichting die zich richt op het bevorderen en ondersteunen van de eigen regie en eigen kracht van mensen die zichzelf beschadigen en hun naasten. Op de website vind je onder andere nieuws, ervaringsverhalen en informatie over lopende projecten. Naast de telefonische hulplijn kun je je online aanmelden voor een mailmaatje.
 • www.kompassie.nl
  Stichting Kompassie is een onafhankelijk informatie- en steunpunt voor mentale gezondheid. Bij Kompassie werken ervaringsdeskundige vrijwilligers die klaarstaan voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid én direct betrokkenen. Kompassie heeft informatie, kennis en ervaring in huis die u kunnen ondersteunen bij het maken van keuzes of het aanpakken van situaties die lastig voor u zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van behandeling, de WMO, sociale contacten, wonen, leren, financiën, werken en nazorg. Ook zet Kompassie zich in voor de collectieve belangenbehartiging van de GGz-doelgroep in Den Haag.
 • https://mindkorrelatie.nl/
  Naast de bekende telefonische hulplijn kun je via de website van Mind Korrelatie ook gebruik maken van een chat- en e-mailservice.

Kenniscentra:

 • www.kenniscentrumps.nl
  Het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen stimuleert het doen van onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen om zo uiteindelijk de zorg voor cliënten te verbeteren. Zorg staat hier voor het hele traject van preventie, diagnostiek, behandeling, nazorg en maatschappelijke re-integratie en acceptatie van cliënten met een persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast brengen ze kennis en expertise uit verschillende organisaties samen en verspreiden dit. In hun projecten gaan ze altijd uit van een relatie tussen theorie, praktijk, onderzoek, onderwijs en ervaringsdeskundigheid.
 • www.trimbos.nl
  Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis. Ze levert maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit kennis over geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs teneinde de kwaliteit van leven te bevorderen. Het instituut richt zich op vijf kernthema’s: alcohol, drugs, tabak, meest voorkomende psychische stoornissen en ernstige psychiatrische problemen.
 • www.wijzijnmind.nl
  MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen ze op verschillende manieren en samen met cliënten- en familieorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en donateurs. Op de website vind je onder andere nieuws, ervaringsverhalen, uitleg over psychische problematiek en therapieën, alsmede informatie over lopende projecten.
 • www.wijzijnmind.nl/psychipedia
  Een verzameling van de meest voorkomende psychische klachten, kort en helder uitgelegd.

Medicatie:

 • www.apotheek.nl
  Apotheek.nl is een initiatief van de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers. Het is een website met onafhankelijke, betrouwbare informatie over onder andere medicijnen.
 • www.antidepressiva.nl
  Een onafhankelijke website met duidelijke informatie over de zin en onzin van antidepressiva. De website is onafhankelijk en heeft dus geen banden met de farmaceutische industrie.

Social media Stichting Borderline:

Overig:

 • https://mindplatform.nl/
  MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is hét platform van cliënten- en familieorganisaties (waaronder Stichting Borderline) in de geestelijke gezondheidszorg. De landelijke lidorganisaties, regionale organisaties, cliëntenraden en familieraden spelen een belangrijke rol. Gezamenlijk vertegenwoordigen ze meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de ggz. Namens hen fungeert het platform als gesprekspartner van – en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders, zorgverzekeraars en brancheorganisaties. Op de website vind je onder andere nieuws en informatie over lopende projecten.
 • www.samensterkzonderstigma.nl
  Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Samen met haar ambassadeurs, supporters en alle betrokkenen werken ze aan bewustwording van stigma en de impact ervan. Op de website tref je onder andere ervaringsverhalen en tips & tools aangaande zowel zelfstigma alsmede stigma op het werk, op school en in de media.
 • www.psychiatrienet.nl
  Psychiatrienet is een onafhankelijke selectie van de belangrijkste sites door psychiaters.
 • www.slachtofferwijzer.nl
  SlachtofferWijzer.nl biedt algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties. Bij deze organisaties kun je terecht voor praktische, emotionele, juridische en/of financiële hulp. De SlachtofferWijzer is ontwikkeld door Fonds Slachtofferhulp.
 • www.opvangatlas.nl
  De Opvangatlas biedt een overzicht van organisaties die hulp bieden aan kwetsbare mensen in de breedste zin van het woord, bijvoorbeeld in geval van dreigende dakloosheid of huiselijk geweld.
 • www.ggzrouteplanner.jouwweb.nl
  Informatie over de GGz in de breedste zin van het woord, samengesteld door een ervaringsdeskundige binnen de psychiatrie.
Back To Top