Skip to content

Het is niet altijd eenvoudig om een goede hulpverlener te vinden. Zowel patiënten met borderline als hun familieleden weten dat. Randi Kreger, auteur van de nieuwe Borderline gids, geeft tips voor vragen die je bij je zoektocht kunt stellen. Wat zijn de harde en zachte kenmerken waaraan de hulpverlener zou moeten voldoen, en hoe is zijn of haar attitude tegenover de borderline stoornis?

Vragen naar harde kenmerken:

 • Neemt u nieuwe patiënten aan?
 • Wordt uw behandeling vergoed door de verzekering?
 • Bent u buiten kantooruren bereikbaar? Wie vervangt u als u er niet bent?
 • Wat is uw opleiding en specialisatie?
 • Bent u ingeschreven bij een beroepsvereniging?
 • Bent u BIG-geregistreerd?

Vragen naar zachte kenmerken:

 • Hoe ziet u uw rol in de therapie, wat is uw stijl van werken?
 • En ga na of je vindt dat de therapeut luistert, je op je gemak stelt en accepteert en of hij zich ook stevig durft op te stellen.
 • Heb je het idee dat de therapeut zelfvertrouwen heeft? Durft hij ook te zeggen dat hij iets niet weet? Of stelt hij zich juist verdedigend op?
 • Hoe kijkt de therapeut naar invloeden van man/vrouw-rollen?

Visie op de borderline stoornis:

 • Hoe denkt u over de borderline stoornis en over de behandeling van borderline problemen?
 • Denkt u dat zowel therapie als medicijnen nodig zijn voor de behandeling?
 • Heeft u ervaring met de behandeling van borderline patiënten?
 • Heeft u tijd om uw vakliteratuur bij te houden?
 • Geeft u ook gezinstherapie? Wat denkt u van de invloed van iemand met borderline op de andere gezinsleden?
 • Denkt u dat genezing van de borderlinestoornis mogelijk is. Zo ja, in welke mate?

Randi Kreger (2010). De borderline gids. Omgaan met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam.