skip to Main Content

Stichting Borderline organiseert dit jaar wederom een naastendag, en wel op zaterdag 8 juni aanstaande! Deze middag is exclusief bedoeld voor naastbetrokkenen van mensen met de borderline persoonlijkheidsstoornis, zoals ouders, zussen, broers, partners, kinderen en vrienden. We zijn verheugd u in dit kader mede te kunnen delen dat we Labyrint-In Perspectief –dé belangenorganisatie voor naasten van mensen met psychische/psychiatrische problematiek in de breedste zin van het woord- bereid hebben gevonden hun medewerking aan deze middag te verlenen.

Op deze naastendag kunt u vragen stellen en luisteren naar andere naastbetrokkenen en ervaringsdeskundigen. Deels plenair, deels in de vorm van workshops: na de plenaire opening kunt u 2 workshops volgen, waarbij u kunt kiezen uit 4 verschillende opties!

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

12:30u – 13:00u Inloop met een kopje koffie of thee (verzorgd door Stichting Borderline)

13:00u – 13:30u Plenaire opening deel I: een combinatie van voorlichting en ervaring, verzorgd door Karlijn Smits, landelijk coördinator Stichting Borderline

13:30u14:00u Plenaire opening deel II: een ervaringsverhaal verzorgd door een naaste vanuit Labyrint-In Perspectief

14:15u15:15u Workshop I

15:30u16:30u Workshop II

16:30u17:00u Napraten met een hapje & een drankje (op eigen kosten)

Voor de twee workshops zijn er 4 keuzemogelijkheden:

1) Naastengroep

In deze groep kunnen naasten, onder begeleiding, met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen.

2) Crisis binnen het gezin

Twee zussen delen hun ervaring en gaan het gesprek aan. Crisis binnen het gezin: welke invloed heeft een crisis op een gezin, wat kan je verwachten en hoe ga je ermee om?

3) Oplopende emoties & stemmingswisselingen

Wat gebeurt er precies als emoties snel oplopen, en dit zich uit in een woedeaanval, huilbui of het uit contact treden? Hoe werkt dit, en hoe kan je ermee omgaan? Tips and tricks!

4) Omgaan met BPS

Een kennismaking met de cursus “Omgaan met Borderline” ontwikkeld door het Trimbos-instituut.

Wilt u graag komen? Wees welkom!

Stap 1: Stuur een e-mail naar naastendag@stichtingborderline.nl met daarin – de namen van alle mensen die u wilt aanmelden; – van al deze mensen hun relatie tot de naaste met de borderline persoonlijkheidsstoornis (dus bijvoorbeeld broer van, moeder van, tante van etc.); – de naam van de persoon die de entreekosten naar Stichting Borderline zal overmaken; – per deelnemer de voorkeur voor de workshops (per persoon 2 keuzes plús 1 reservekeuze).

Stap 2: Maak de entreekosten (aantal personen x € 10,-) over naar IBAN NL41 INGB 0008 2827 91 ten name van Stichting Borderline te Utrecht. Pas als het geld op onze bankrekening is bijgeschreven en u een bevestiging hiervan heeft ontvangen, is de aanmelding definitief. Deze bevestigingsmail graag meenemen; dit is uw toegangsbewijs!

Let op! De naastendag is de eerste geagendeerde voorlichtingsbijeenkomst waar donateurs van Stichting Borderline gratis aan deel kunnen nemen. Indien u hier gebruik van wenst te maken willen we u vragen dit duidelijk in uw e-mail te vermelden. Alvast hartelijk dank!

Heeft u nog vragen over de naastenmiddag? Stuur een e-mail naar naastendag@stichtingborderline.nl of bel naar 030 276 70 71. Hier https://www.kargadoor.nl/utrecht/contact/route-en-parkeergelegenheden.html treft u de route naar De Kargadoor.

Graag tot 8 juni!

Back To Top