Publieksdag 2018: Zaterdag 10 November 2018
Let op: Per heden is het NIET meer mogelijk om je aan te melden voor onze landelijke publieksdag van 10 november aanstaande!

Graag maken wij u attent op de landelijke publieksdag van Stichting Borderline op
zaterdag 10 november 2018 bij Seats2Meet in Utrecht (Hoog Catharijne)
van 12.00 uur tot 17.00 uur (start programma om 13.00 uur).

Het thema van deze publieksdag is ‘Levenskunst’. Hiermee bedoelen
wij dat iemand met een kwetsbaarheid een manier moet zien te vinden om zo
goed mogelijk te kunnen functioneren, moet leren hoeveel ballen in de
lucht gehouden kunnen worden, en af en toe in staat kunnen zijn een bal aan
iemand over te geven.

De publieksdag is bedoeld voor mensen met borderlineproblematiek of zij
die zich hierin herkennen, familie en naastbetrokkenen van mensen met
borderline, hulp- en dienstverleners, schooldecanen en alle andere
geïnteresseerden.

Tijdens deze middag wordt zowel plenair als in workshops voorlichting
gegeven over thema’s die direct met borderline te maken hebben.
Plenair zijn er twee sprekers. Zij zullen ingaan op het thema van deze
dag. Na het plenaire gedeelte kunt u twee workshops van uw keuze volgen.
In de pauzes is er gelegenheid bij de informatiestands van GGZ
instellingen en belangenorganisaties informatie te krijgen.

In de workshops, die door professionals en/of ervaringsdeskundigen
worden gegeven, zullen verschillende thema’s worden besproken. Bij
aanmelding geeft u op welke workshops u wilt volgen. U geeft twee
voorkeuren op + 1 reserve voor het geval beide workshops vol zijn.

Bekijk het aanbod van workshops hier

De middag zal worden afgesloten met een drankje en een hapje voor wie

nog even wil blijven om na te praten.

Hoe meld  u zich aan?

U kunt zich voor deze middag opgeven door een email te sturen naar:
publieksdag@stichtingborderline.nl en de toegangskosten voor

deze middag over te maken.

Vermeld bij het onderwerp van de email: Aanmelding Landelijke
Publieksdag Borderline 2018 en schrijf in de email de volgende gegevens:

Naam, adres, postcode, woonplaats van degene die het geld overmaakt en
de namen van de overige deelnemers die u wilt opgeven.
Geef ook uw voorkeuren (2 + 1 reserve) voor een workshop op.

De toegangskosten voor de middag zijn  € 7,50 voor donateurs van
Stichting Borderline en € 12,50 voor niet donateurs.
Dit is incl. een broodje tussen de middag en wat te drinken.
U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer

NL41 INGB 0008 2827 91 t.n.v. Stichting Borderline in Utrecht
onder vermelding van de namen van de deelnemers.

Na de aanmelding via email en betaling van de entreekosten (aan de zaal niet mogelijk)
ontvangt u een bevestiging en is uw deelname pas definitief!

Een uitdraai van de bevestigingsmail is tevens uw toegangsbewijs voor de middag.
De deelnemerslijst gaat op volgorde van betaling!

Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail naar publieksdag@stichtingborderline of bel naar  030 276 70 72.