Ga naar hoofdinhoud

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Speerpunten vanuit cliënten- en naastenperspectief voor psychische gezondheid

Op 16 maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Lokale politieke partijen werken nu hard aan hun verkiezingsprogramma’s. Cliënt- en familievertegenwoordigers in gemeenten gaan graag met hen in gesprek over psychische gezondheid en thema’s die voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten belangrijk zijn. Die thema’s benoemen we in dit pamflet en die zijn voor alle gemeenten min of meer dezelfde, maar de lokale invulling is maatwerk en kan alleen in samenspraak met lokale ervaringsdeskundigen en cliënt- en familievertegenwoordigers vorm krijgen.

Vanuit cliënten- en naastenperspectief heeft MIND 10 thema’s geformuleerd die bijdragen aan betere zorg en leefomstandigheden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. En waar het kan bijdragen aan het voorkomen van psychische klachten en het bevorderen van psychische gezondheid in het algemeen. Deze punten zijn:

  1. Verbeter zorg en ondersteuning van volwassenen
  2. Intensiveer zorg voor jeugd
  3. Versterk regionale samenwerking
  4. Bevorder Wonen en leefbare wijken
  5. Waarborg Onafhankelijke cliëntondersteuning
  6. Maak zelfregie, herstel, lotgenotencontact mogelijk
  7. Garandeer bestaanszekerheid
  8. Stimuleer werk en participatie
  9. Draag bij aan zorg en veiligheid
  10. Faciliteer belangenbehartiging en participatie in beleid

De 10 punten en verdere uitwerking is hier te downloaden.

Back To Top