skip to Main Content

Enquête over crisiszorg en herstel

Beste betrokkene,

Hebt u in 2017 te maken gehad met een psychische crisis of met
crisisopvang? Of iemand in uw omgeving? Of heeft u een crisis juist
kunnen voorkomen door preventieve activiteiten? Dan horen wij graag uw ervaringen.

UW ERVARING MET CRISISZORG EN HERSTEL

We zijn benieuwd of er tijdig zorg wordt geboden in een crisissituatie
en of familieleden of ervaringsdeskundigen worden betrokken. En wat
heeft bijdragen aan preventie en herstel.

Waarmee heeft u goede ervaringen en wat kan er beter?

MEEDOEN AAN DE ENQUÊTE?

Als u 18 jaar of ouder bent, kunt u meedoen aan de enquête
‘Crisiszorg en herstel’. Familieleden en mantelzorgers kunnen deze ook invullen.

Klik op de link: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/crisiszorgenherstel

Het invullen kost u ongeveer 15 tot 20 minuten en uw persoonsgegevens
worden anoniem verwerkt.

RESULTATEN

In 2016 werd deze enquête voor het eerst gehouden. Sindsdien zijn er
veranderingen in gang gezet bij gemeenten en in de crisiszorg. Met uw
hulp willen we nu laten zien wat de mensen om wie het gaat, daarvan
merken. Uw antwoorden leveren waardevolle signalen en tips op voor
andere mensen en voor instellingen, overheden en belangengroepen.

TOT SLOT

Kent u mensen die mee zouden willen doen aan deze enquête?We stellen het op prijs als u de oproep wilt delen.

Met vriendelijke groet,

DEBORA KORPORAAL
Beleidsmedewerker
debora.korporaal@wijzijnmind.nl

MIND is een initiatief van Landelijk Platform Psychische Gezondheid,
Fonds Psychische Gezondheid en Korrelatie

Back To Top