Triade

Stichting Borderline is ook vertegenwoordigd in het landelijke platform Triade-Borderline.
In dit platform werken vertegenwoordigers van onze Stichting samen met  familieleden namens Stichting Labyrint-In-Perspectief  en hulpverleners/preventiefunctionarissen om de zorg en hulpverlening aan mensen met borderline en hun naastbetrokkenen in Nederland te verbeteren.

Om te weten wat onze achterban belangrijk vindt en hoe zij denken over bepaalde onderwerpen, gebruiken wij regelmatig polls op ons forum. Ook willen wij  telefonische/sms keten ontwikkelen om heel snel een raadpleging te kunnen doen bij de achterban indien van ons een mening gevraagd wordt. Natuurlijk krijgen wij ook de nodige reacties te horen naar aanleiding van onze nieuwsbrieven, de landelijke dagen en via de diverse lotgenotencontacten.

Stichting Borderline heeft een aanvraag lopen bij het ministerie van VWS voor een project waarin wij een onderzoeksbureau opdracht gaan geven om te toetsen of gespecialiseerde programma’s van GGZ instellingen zich houden aan de nieuwe richtlijn voor behandeling van persoonlijkheidsstoornissen (2008) waaronder Borderline. Stichting Borderline heeft de afgelopen jaren i.s.m. het Trimbosinstituut meegewerkt aan de totstandkoming van deze landelijke richtlijn.