skip to Main Content

Artikelen

DSM-V: ingrijpende veranderingen in de classificatie van persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheidsproblemen worden in de nieuwste versie van de DSM-classificatie (DSM-V) op een heel andere wijze weergegeven. Dat blijkt uit een eerste blik op de website van de APA, waar de DSM-V in conceptvorm te raadplegen is. Naar verwachting wordt de DSM-V in mei 2013 gepubliceerd. Er komen verschillende niveaus van ernst van persoonlijkheidsproblemen. Persoonlijkheid wordt gekenschetst aan de hand van een aantal persoonlijkheidsdimensies. De redactie van MM zal de komende weken de belangrijkste kenmerken van de geheel nieuwe opzet voor u samenvatten.

De DSM-V werkgroep adviseert een forse herformulering van de persoonlijkheidspathologie gebaseerd op essentiële beperkingen in het persoonlijkheidsfunctioneren, pathologische eigenschappen of trekken en enkele prominente persoonlijkheidstypen.

Diagnostiek van persoonlijkheidspathologie zal de volgende 4 kernaspecten bevatten:

* 5 niveaus van ernst van de persoonlijkheidspathologie
* 5 typen persoonlijkheidsstoornis, gedefinieerd door kernaspecten van de PS, en een set van:
* hogere orde domeinen van persoonlijkheidstrekken, die weer verschillende facetten van trekken omvatten. Zo worden in totaal 37 persoonlijkheidsfacetten ingezet om het dysfunctioneren van de persoonlijkheid in kaart te brengen.
* Een nieuwe algemene definitie van persoonlijkheidsstoornis, gebaseerd op ernstige of extreme tekorten in kernaspecten van het persoonlijkheidsfunctioneren en opvallende pathologische trekken.Op zoek naar een hulpverlener voor je borderlinestoornis: waar moet je aan denken?

Het is niet altijd eenvoudig om een goede hulpverlener te vinden. Zowel patiënten met borderline als hun familieleden weten dat. Randi Kreger, auteur van de nieuwe Borderline gids, geeft tips voor vragen die je bij je zoektocht kunt stellen. Wat zijn de harde en zachte kenmerken waaraan de hulpverlener zou moeten voldoen, en hoe is zijn of haar attitude tegenover de borderline stoornis?

Vragen naar harde kenmerken:
– Neemt u nieuwe patiënten aan?
– Wordt uw behandeling vergoed door de verzekering?
– Bent u buiten kantooruren bereikbaar? Wie vervangt u als u er niet bent?
– Wat is uw opleiding en specialisatie?
– Bent u ingeschreven bij een beroepsvereniging?
– Bent u BIG-geregistreerd?

Vragen naar zachte kenmerken:
– Hoe ziet u uw rol in de therapie, wat is uw stijl van werken?
En ga na of je vindt dat de therapeut luistert, je op je gemak stelt en accepteert en of hij zich ook stevig durft op te stellen.
Heb je het idee dat de therapeut zelfvertrouwen heeft? Durft hij ook te zeggen dat hij iets niet weet? Of stelt hij zich juist verdedigend op?
Hoe kijkt de therapeut naar invloeden van man/vrouw-rollen?

Visie op de borderline stoornis:
– Hoe denkt u over de borderline stoornis en over de behandeling van borderline problemen?
– Denkt u dat zowel therapie als medicijnen nodig zijn voor de behandeling?
– Heeft u ervaring met de behandeling van borderline patiënten?
– Heeft u tijd om uw vakliteratuur bij te houden?
– Geeft u ook gezinstherapie? Wat denkt u van de invloed van iemand met borderline op de andere gezinsleden?
– Denkt u dat genezing van de borderlinestoornis mogelijk is. Zo ja, in welke mate?

Randi Kreger (2010). De borderline gids. Omgaan met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam.

Back To Top