skip to Main Content

Landelijke publieksdag Stichting Borderline
Zaterdag 9 November 2019

Graag maken wij u attent op het plaatsvinden van de jaarlijkse publieksdag van Stichting Borderline!

Waar? Seats2Meet te Utrecht (Hoog Catharijne)
Wanneer? 9 november 2019 tussen 12:00u en 17:00u (start programma: 13:00u)

Thema? ‘’20 jaar (Stichting) Borderline’’ In de plenaire sessies hoort u wat er in 20 jaar op behandelgebied is veranderd, én hoe iemand met Borderline dit heeft ervaren.

De publieksdag is bedoeld voor mensen met borderlineproblematiek of zij die zich hierin herkennen, familie en naastbetrokkenen van mensen met borderline, hulp- en dienstverleners, schooldecanen en alle andere geïnteresseerden.Tijdens deze middag wordt zowel plenair als in workshops voorlichting gegeven over thema’s die direct met borderline te maken hebben.

Plenair zijn er twee sprekers; een professional en een ervaringskundige met de borderline persoonlijkheidsstoornis. Zij zullen vanuit hun perspectief ingaan op het thema van de dag. Na het plenaire gedeelte kunt u twee workshops naar keuze volgen, en in de pauzes is er gelegenheid bij de informatiestands van GGZ-instellingen en belangenorganisaties informatie te krijgen.

In de workshops, die door professionals en/of ervaringsdeskundigen worden gegeven, zullen verschillende thema’s worden besproken. Bij aanmelding geeft u op welke workshops u wilt volgen. U geeft 2 voorkeuren op, plús 1 reservekeuze voor het geval beide workshops vol zijn. Bekijk het aanbod van workshops hier.

De middag zal worden afgesloten met een drankje en een hapje voor wie nog even wil blijven om na te praten.

Aanmelden?

U kunt zich voor deze middag opgeven door een email te sturen naar publieksdag@stichtingborderline.nl en de toegangskosten voor deze middag over te maken.

  • Vermeld als onderwerp van de email Aanmelding Landelijke Publieksdag 2019 en schrijf in de email de volgende gegevens:
    • Naam, adres, postcode, woonplaats van degene die het geld overmaakt;
    • de namen van de overige deelnemers die u wilt opgeven;
    • voor alle deelnemers de voorkeuren (2 + 1 reserve) voor een workshop.
  • De toegangskosten voor de middag zijn € 12,50 per persoon (dit is inclusief een drankje en een broodje voor tussen de middag). Donateurs van Stichting Borderline kunnen voor deze dag hun gratis toegangskaart inzetten wanneer deze nog niet gebruikt is. Dit graag vermelden in de e-mail! De toegangskosten kunt u overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 0008 2827 91 ten name van Stichting Borderline te Utrecht, onder vermelding van de namen van de deelnemers.

Na de aanmelding via email én betaling van de entreekosten (aan de zaal niet mogelijk!) ontvangt u een bevestiging en is uw deelname pas definitief! De deelnemerslijst gaat op volgorde van betaling.

Een uitdraai (of screenshot) van de bevestigingsmail is uw toegangsbewijs voor de middag!


Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar publieksdag@stichtingborderline.nl
of bel naar 030 276 70 71

Back To Top