Ga naar hoofdinhoud

‘Stop bezuinigingen op de jeugdzorg!’

De jeugdzorg in Nederland dreigt na de rampzalig verlopen decentralisatie, door voorgenomen bezuinigingen nog verder in het slop te raken. Het kabinet wil niet alleen een half miljard bezuinigen, maar wil daarnaast een eigen bijdrage invoeren en de behandelduur inkorten.

Alle betrokkenen bij de jeugdzorg vinden dat onaanvaardbaar. Het zal ernstige gevolgen hebben voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. MIND is daarom een petitie gestart, die inmiddels al meer dan tienduizend keer is ondertekend.

‘De toegankelijkheid en kwaliteit van zorg komen onder druk te staan. Door een gedwongen eigen bijdrage zullen gezinnen met minder financiële draagkracht noodgedwongen de zorg mijden, en door het inkorten van de behandelduur komt de kwaliteit van zorg onder druk te staan. Wachttijden in de jeugd-ggz gaan verder oplopen, wat leidt tot meer crisissituaties en gedwongen opnames,’ stelt MIND. ‘Meer kinderen en jongeren zullen opgroeien in onveiligheid en in toenemende mate ernstig psychisch lijden. Het aantal suïcides onder jongeren kan verder oplopen. En het risico op achterstand of uitval op school ligt op de loer.’

De petitie wordt in maart aangeboden aan Maarten van Ooijen (CU), staatsecretaris Jeugd en Preventie.

Teken hier de petitie