Landelijke publieksdag 2017

Wanneer: Zaterdag 25 november 2017 13.00 uur – 18.00 uur
Waar: Meeting Plaza Utrecht (Hoog Catharijne) Klik hier voor een uitleg hoe u het pand kunt bereiken.
Voor wie: Voor mensen met borderlineproblematiek, familieleden en naastbetrokkenen, hulpverleners, docenten, studenten en alle andere geïnteresseerden.
Kosten: Donateurs van Stichting Borderline €7,50, niet-donateurs €12,50

Het thema van deze publieksdag is Borderline een kleurenpalet. Hiermee bedoelen wij dat iemand met borderline wel zwart of wit kan denken, maar als persoon uit veel meer mooie kleuren bestaat.

Tijdens deze middag wordt zowel plenair als in workshops voorlichting gegeven over thema’sdie direct met Borderline te maken hebben.
Plenair zijn er twee sprekers, een ervaringsdeskundige en een familielid. Zij zullen ingaan op het thema van deze dag. Na het plenaire gedeelte kunt u twee workshops van uw keuze volgen. In de pauzes is er gelegenheid bij de informatiestands van GGZ instellingen en belangenorganisaties informatie te krijgen.

In de workshops, die door professionals en/of ervaringsdeskundigen worden gegeven, zullen verschillende thema’s worden besproken. Bij aanmelding geeft u op welke workshops u wilt volgen. U geeft twee voorkeuren op + 1 reserve voor het geval beide workshops vol zijn. Klik hier voor het aanbod van de workshops

De middag zal worden afgesloten met een drankje en een hapje voor wie nog even wil blijven om na te praten.

U kunt zich voor deze middag opgeven door een email te sturen naar Aruna Kehri, emailadres: a.kehri@ggnet.nl en de toegangskosten voor deze middag over te maken.

• Vermeld bij het onderwerp van de email: Aanmelding Landelijke Publieksdag Borderline 2017 en en schrijf in de email de volgende gegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats van degene die het geld overmaakt en de namen van de overige deelnemers die u wilt opgeven. Geef ook uw voorkeuren (2 + 1 reserve) voor een workshop op.
• De toegangskosten voor de middag zijn  € 7,50 voor donateurs van Stichting Borderline en € 12,50 voor niet donateurs. Dit is incl.
een broodje tussen de middag en wat te drinken. U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnr.
NL41 INGB0008282791 t.n.v. Stichting Borderline in Utrecht onder vermelding van de namen van de deelnemers.

Na de aanmelding via email en betaling van de entreekosten (aan de zaal niet mogelijk) ontvangt u een bevestiging en is uw deelname pas definitief!. Een uitdraai van de bevestigingsmail is tevens uw toegangsbewijs voor de middag. De deelnemerslijst gaat op volgorde van betaling!

Voor nadere  inlichtingen over deze middag kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Aruna Kehri telefoon: 0646975778

 

Programma:

12.00 uur – 13.00uur             Registratie deelnemers en ontvangst, lunch en bezoek infostands

13.00 uur -13.15 uur              Plenaire opening, welkom

13.15 uur – 14.15 uur             Plenaire voordrachten

14.15 uur – 14.45 uur             Pauze, bezoek infostands

14.45 uur -15.45 uur              Workshop 1

15.45 uur- 16.15 uur              Pauze, bezoek infostands

16.15 uur -17.00 uur              Workshop 2

17.15 uur – 18.00 uur            Afsluitend drankje en napraten

18.00 uur                                Einde publieksdag