Project ‘Naasten in kracht’

plaatje

 

Naasten in kracht

Resultaten groepsinterview over hoe naasten ondersteund willen worden

Waarom dit project?

Stichting Borderline neemt deel aan het project “Naasten in kracht”. Het doel van dit project is om de kracht van naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid te versterken zodat ze enerzijds op de been blijven en anderzijds leren omgaan met de cliënt (staan blijven resp. steun bieden). Er zal een digitale toolkit ontwikkeld worden met handvatten en instrumenten voor naasten (mantelzorgers en het systeem daar omheen) om overbelasting te voorkomen en ondersteuning van de cliënt door de naasten te bevorderen. De basis voor de toolkit wordt gevormd door ervaringen, wensen en behoeften van naasten. Deze informatie wordt opgehaald met behulp van groepsinterviews die worden georganiseerd door de deelnemende cliënten- en familieorganisaties in de GGz.

Resultaten

Het groepsinterview bij Stichting Borderline heeft inmiddels plaatsgevonden. Op een creatieve manier is in kaart gebracht welke onderwerpen terug zouden moeten komen in de toolkit. De belangrijkste onderwerpen waren:

  • Grenzen stellen: hoe doe ik dat, hoe bewaak ik ze en waarom is dat belangrijk?
  • Omgaan met geweld/woede en je emoties als naaste daarbij.
  • Hoe kan ik mijn partner/kind/… met borderline helpen?
  • Hoe houd ik mijn eigen leven en hoe blijf ik goed voor mezelf zorgen?
  • Overzicht van therapieën/behandelmogelijkheden.
  • Wat is borderline en hoe ontstaat het?

Om de toolkit in gebruik te nemen is het belangrijk dat deze gebruiksvriendelijk is. De gebruiksvriendelijkheid wordt bepaald door een zoekfunctie, heldere en concrete teksten en up-to-date informatie. Verder is het belangrijk dat de informatie in verschillende vormen aangeboden wordt (tekst, filmpjes, strips, etc.). Men heeft behoefte aan een rustige, overzichtelijke website.

Men wil via de toolkit graag informatie, tips en handvatten ontvangen om als naaste beter om te kunnen gaan met het feit dat kind of partner borderline heeft en met de situaties die dit met zich meebrengt. Ervaringsverhalen en lotgenotencontact spelen hierbij een belangrijke rol. Door het gebruik van de toolkit zal men meer kennis hebben en beter inzicht krijgen in geschikte oplossingen voor bepaalde situaties. Ook zal de toolkit zorgen voor (h)erkenning.

De uitkomsten van het groepsinterview worden samen met de groepsinterviews die bij andere cliënten- en familieorganisatie worden gehouden, gebruikt om de toolkit verder vorm te geven. De toolkit zal beschikbaar komen in het najaar van 2018.

Meer weten?

Meer informatie over het project Naasten in kracht en de stappen die gezet zullen worden, leest u hier: flyer-naasten-in-kracht.