Arno Setz
Arno Setz is één van de theatermakers die zich voor de voorstelling over Borderline verbonden heeft met de Kracht van Beleving. Arno Setz maakt theaterproducties met als thema sociaal maatschappelijke thema’s.

Borderline-kasteel
Een site voor en door lotgenoten en voor mensen die meer informatie willen over Borderline.

Borderline Startpagina
Op deze pagina staan alle relevante links over borderline.

Ditismarsmania.nl
Een weblog over leven en werken met borderline 

Donateursvereniging.nl
De Donateursvereniging Nederland is een onafhankelijke en objectieve wegwijzer in de goede doelen wereld.

Facebook van Stichting Borderline
Word vrienden van onze Stichting op onze Facebook pagina.

Familievan.nl
Deze website biedt ondersteuning voor partners, kinderen, broers, zussen en andere familieleden die betrokken zijn bij iemand met psychische problemen.

Gezond 24
Video’s over borderline van de Publieke Omroep

GGZ Routeplanner
Website vanuit cliëntenperspectief voor cliënten en betrokkenen. Veel cliënten ervaren de GGz als een mistig doolhof, wat zijn de behandelmogelijkheden en de rechten en plichten? De site biedt informatie en praktische uitleg over belangrijke onderdelen tijdens de behandeling waar cliënten mee te maken kunnen krijgen. Zoals bejegening, informatievoorziening, rechten, kwaliteit van zorg, diagnose, dossier, second opinion, behandelplan, evaluatie, klacht, G schema, signaleringsplan, crisiskaart, suïcideprevendie, nazorg, etc, etc.

Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen
Deze website informeert over wetenschappelijke onderzoeken die verricht worden naar o.a. Borderline. Ook vind je informatie over lopende projecten omtrent Borderline.

Kompassie
Informatiewinkel over de GGz.

Kracht van Beleving
Op deze site vind je informatie over theaterproducties over zorg en welzijn en waarbij anti stigmatisering een belangrijke rol speelt. Onder andere in samenwerking met Stichting Borderline wordt er in 2011 een voorstelling gemaakt over Borderline. Op deze site zijn de ontwikkelingen daarover te volgen.

Labyrint – In Perspectief
Een stichting die zich inzet voor de familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen.
De website geeft veel informatie en mogelijkheden om met lotgenoten in contact te komen: Telefonische Hulplijn, de Email-service en het Forum.

Mentalhealth
Een website voor verscheidene psychische en psychotische kwetsbaarheden. De diagnose borderline is één van de diagnoses die aan bod komt.

Mijn herstel
Deze site is voor en door cliënten en betreft herstel van je kwetsbaarheden. Wat herstel is kun je verder op deze site lezen.

Psychowijzer
Voor informatie over diverse psychische aandoeningen

Samen Sterk Tegen Stigma
Deze website gaat over het verbeteren van de beeldvorming rond psychische ziekten.

Stichting Leven met Borderline
Een site over Borderline, vanuit ervaringsdeskundigen.

Stichting Pandora
Belangenbehartiging voor mensen met een psychiatrische aandoening.

Stichting-startpagina
Alles over stichtingen.

Stichting Zelfbeschadiging
Voor en door mensen die zichzelf beschadigen

Triade borderline
Website van Triade borderline, oa. met de sociale kaart borderline.

Trimbos Instituut

Een instituut dat zich inzet voor de geestelijke gezondheid, o.a. door het delen van kennis. Hier zijn onder andere wetenschappelijke publicaties te vinden over Borderline.

Zogeknogniet.nl
Een jongerensite voor jongeren met psychische problemen en voor jongeren die meer willen weten over geestelijke gezondheid(szorg). Wie deze site bezoekt, is zo gek nog niet!

113Online
Voor als je aan zelfmoord denkt.