Enquête KJP

Heeft u als jongere korte of langere tijd in een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie -KJP- gewoond (tussen 1945 en 2015)? Het Verwey-Jonker Instituut is op zoek naar u! Wij vragen oud-bewoners om een enquête in te vullen over hun ervaringen destijds. Alle ervaringen zijn welkom. Ook naasten kunnen de enquête invullen. Bent u moeder, vader, broer, zus of partner van iemand die in zijn/haar jeugd in de KJP was opgenomen, kom dan ook naar onze vragenlijst. De vragenlijst is in te vullen via smartphone of laptop.

Meer informatie en de link naar de vragenlijst vindt u hier: https://survey.enalyzer.com/?pid=gupuf5fa